Patricia Núñez
About Contact Blog

Programa EMEGA

Fomento de emprendemento feminino
Secretaría xeral de igualdade

Operación cofinanciada pola Unión Europea PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.
Conseguir formación e un emprego de calidade. O FSE inviste no teu futuro.

Instagram Facebook